کابین دوش حمام از دیگر زمینه های فعالیت های گروه یونیک می باشد. کابین دوش حمام بخش اعظمی از مسکلات جداسازی حمام از دست شویی فرنگی را حل نموده و فضای بهداشتی را برای محیط استحمام فراهم می نماید. کابین دوش حمام ، کاربردهای ویژه ای را در خانه ها داشته و از این رو طرفداران بسیار زیادی را به خود جذب می نماید.

کابین دوش حمام نمای زیبایی را به فضای شما می بخخشد و این امری بسیار مهم در زیبایی سازی و دیزاین نمودن فضای استحمام شما ایفا می کند.