توضیحات پروژه

به دلیل بالا بودن طول شیشه و از ضخامت 12 میلی متری در این پروژه استفاده شده است. در این پروژه به دلیل بالارفتن مقاومت شیشه از این ضخامت استفاده شده است . این نمونه فریم لس بوده است و به هیچ جا متصل نشده است و روی فیکس پوینت ها متصل شده است . ارتفاع شیشه را 96 ساعت در نظر گرفته تا به دلیل حیاتی بودن استحکام کار ، این کار صورت گرفته است.

نحوه نصب

نکته قابل توجه در این پروژه نحوه نصب در دیواره ها می باشد که با پیچ و چسب مخصوص گروه یونیک نصب شده است. فیکس پوینت ها نیز از جنس آلومنیوم می باشد و نکته ی دیگر اسن است که فاصله ی شیشه و دیوار به دلیل کم بودن نمی توانستیم از فیکس پوینت عادی استفاده کنیم تا پشت پله شیشه مورد نظر جا گرفته و در پله ظاهر نشود.